Ga naar hoofdinhoud

Versterken van het zelfvertrouwen: impact van PASTA-workshops

Op 25 maart 2023 verzorgden Aniek Luyt en Linda Schlundt Bodien van ECIO een competentie-workshop in drie klassen op de vso-school De Korenaer. De focus lag op het versterken van het zelfvertrouwen en het bevorderen van het initiatief onder de deelnemende leerlingen.

De MDT PASTA-workshops zijn bijzonder waardevol. Ze bouwen niet alleen het zelfvertrouwen van de jongeren op, maar zetten hen ook aan tot actieve deelname in de maatschappij. Hierdoor worden ze beter voorbereid op een toekomst waarin ze zelfstandiger zijn en hun vaardigheden beter kunnen benutten.

Het programma

De bijeenkomst begon met de kennismaking waarna de leerlingen werd verteld wat het doel was van deze workshop. De leerlingen gingen aan de slag met twee opdrachten:

  • Opdracht 1: Kwaliteiten – Deze opdracht was gericht op zelfreflectie, waarbij de leerlingen werden aangemoedigd om hun persoonlijke kwaliteiten en valkuilen te identificeren. Dit aspect van zelfkennis is cruciaal voor persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van zelfvertrouwen.
  • Opdracht 2: Certificaat – Hier werkten de leerlingen aan de competenties die vermeld staan op het PASTA-certificaat, zoals flexibiliteit, communiceren, betrouwbaar zijn, en coachen. Het doel was om voorbeelden te geven van hoe ze deze competenties in de praktijk kunnen brengen. Dit legde een directe link tussen het leren van vaardigheden en het toepassen ervan in het dagelijks leven en tijdens de stages.

“Het was mooi om te zien hoe leerlingen, die aanvankelijk terughoudend waren door een gebrek aan zelfvertrouwen, leerden om de eenvoudige vraag te stellen: “Kan ik iets voor je doen”- Linda Schlundt Bodien, ECIO

   

Gaandeweg kregen de leerlingen zelf steeds meer ideeën voor het nemen van initiatief bij vrijwilligerswerk dat ze kunnen doen op, rond of naast hun stage.

De impact van “Iets doen voor een ander”

Centraal tijdens de workshop stond het thema: iets doen voor een ander. De leerlingen leerden de waarde in te zien van vragen als “Kan ik iets voor jou doen?”, en hoe dit eenvoudig kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Voorbeelden van acties, zoals het helpen van collega’s, gastvrijheid tonen, of vrijwilligerswerk, lieten zien hoe initiatief nemen kan leiden tot positieve maatschappelijke bijdragen.

“De leerlingen kwamen er ook achter dat ze al best wel wat vormen van initiatief nemen, tijdens hun stages, zonder dat ze erbij stilstaan” – Henri Schellekens, stagebegeleider De Korenaer

Erkenning

In juli ronden deze leerlingen de PASTA-stage af met het nationaal erkende MDT certificaat en het Europese Europass Vrijwilligerscertificaat. Deze certificaten beschrijven de opgedane ervaringen en competenties van de deelnemers, waarmee zij hun inzet en ontwikkeling tijdens het PASTA-project kunnen aantonen. Deze certificaten zijn niet alleen een bewijs van deelname, maar ook een belangrijke mijlpaal in hun persoonlijke en professionele groei.

Een mijlpaal

Met de groep van 25 maart hebben we met het MDT-project PASTA nu meer dan 100 leerlingen bereikt die hebben deelgenomen of momenteel deelnemen. Deze mijlpaal benadrukt de impact en het succes van het project, niet alleen in termen van kwantiteit, maar ook wat betreft de kwalitatieve veranderingen in het leven van de deelnemers.

Brug tussen onderwijs en maatschappelijke bijdrage

Het MDT-project Loopbaankansen PAssende STAges (PASTA) helpt jongeren zelfverzekerder te worden en moedigt hen aan om zelf initiatieven te nemen. Door praktijkervaring te koppelen aan maatschappelijke diensttijd, ondersteunt PASTA jongeren in hun ontwikkeling op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Dit project doet meer dan alleen individuele deelnemers helpen; het stimuleert een samenleving waarin jongeren worden aangespoord om actief bij te dragen en hun dromen na te jagen.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de MDTL-PASTA reis voor jongeren? Lees meer hierover op de website. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar mdt@ecio.nl of neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Back To Top