skip to Main Content

Het project

MDTL-PASTA is een vrijwillig stageproject en bedoeld als opstap naar een ‘echte’ stage.  De jongeren gaan activiteiten uitvoeren op een oriënterende stagewerkplek. De competenties, waar de jongeren aan willen werken, stellen we in samenspraak met hen op. Met training, begeleiding en intervisie werken ze aan hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling. Tijdens het eindevent krijgen ze het Europass certificaat en het landelijke MDT certificaat uitgereikt; een mooie aanvulling voor op hun CV.

Lees meer over de impact van MDTL-PASTA voor talentontwikkeling, de samenleving en ontmoeting.

Doelgroep MDTL-PASTA

MDTL-PASTA is voor jongeren (14-27 jaar) vanuit het VSO-PrO die binnenkort hun volgende loopbaanstap gaan zetten en mbo-studenten (niveau 1-4). De focus ligt hierbij op:

 • jongeren voor wie de ‘echte stage’ nog niet een stap te ver is.
 • jongeren die dreigen uit te vallen.
 • jongeren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt.
 • jongeren met motivatieproblemen tijdens de stage en opleiding.
 • jongeren die, om welke reden dan ook, extra steun kunnen gebruiken.
 • jongeren die hun CV willen verrijken.

MDTL-PASTA-reis voor de jongeren

In een periode van zes maanden besteden zij 80 uur van hun tijd aan MDTL-PASTA. De reis ziet er als volgt uit:

 • 2 uur: intake en kennismaking
 • 16 uur: cursus/training voor persoonlijke/professionele ontwikkeling
 • 40 uur: uitvoeren van activiteiten tijdens de stage.
 • 18 uur: voor reflectie, intervisie, monitoring, netwerken en het CV
 • 4 uur: evenement waar de deelnemers het certificaat officieel overhandigd krijgen.

Voorbeelden van een MDTL-PASTA-reis

 • Jongeren gaan aan de slag met een opdracht van een bedrijf. Het bedrijf sponsort bijvoorbeeld een voetbalclub. Samen met anderen mogen zij hiervoor een actieplan bedenken en uitvoeren. De jongeren worden begeleid vanuit school en door de werkgever.
 • De jongeren begeleiden een jongerejaars bij een snuffelstage. Samen verkennen ze het bedrijf en bedenken ze activiteiten die ze hier kunnen gaan doen. De jongeren zijn dan de maatjes  van de jongerejaars. De jongeren worden begeleid door de begeleider van hun school.

Looptijd van MDTL-PASTA

Het maatschappelijk diensttijdproject heeft een looptijd van drie jaar (36 maanden). Het project is gestart in oktober 2022.

Klankbordgroep

Het is belangrijk dat we de dingen doen waar de jongeren behoefte aan hebben. Jongeren kunnen als lid van de klankbordgroep advies geven over het project. We bespreken met hen de competenties van het certificaat; het event; hoe het gaat en waar het beter kan. Via de klankbordgroep kunnen we bijsturen en de focus toetsen: een MDT-succeservaring voor jongeren met een ondersteuningsvraag. Ook informeren we SBB en Expertisepunt LOB over de signalen die we van de jongeren ontvangen.

Oproep voor jongeren!

We stellen je betrokkenheid op prijs. Denk je met ons mee? Neem dan deel aan de klankbordgroep. Als lid van de klankbordgroep geef je advies over het project MDTL-PASTA en werk je tegelijkertijd aan je adviesvaardigheden. Een mooie win-win.

Consortium

Samenwerkingsverband MDTL-PASTA

Het kernteam is een samenwerking tussen Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO, onderdeel van CINOP), Pouwercollege Utrecht, ROC Twente en Freedom Works regio Haaglanden. Loopbaangroep verzorgt de training en begeleiding. Het Expertisepunt LOB en SBB adviseren het kernteam en dragen bij aan het verbinden van landelijk beleid onderwijs-arbeidsmarkt aan MDT.

Back To Top