Ga naar hoofdinhoud

Het project

MDTL-PASTA staat voor: Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen-PAssende STAge. MDTL-PASTA is een vrijwillig stageproject en bedoeld als opstap naar een ‘echte’ stage. De jongeren voeren activiteiten uit op een stagewerkplek. Ze werken aan persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Ze krijgen training, begeleiding en intervisie. Na afloop ontvangen ze het Europass certificaat en het landelijke MDT certificaat; een mooie aanvulling voor op hun CV.

Het project heeft een looptijd van drie jaar (36 maanden). Het project start in januari 2023. Het werkgebied is regio Utrecht, regio Twente en regio Haaglanden.

Missie MDTL-PASTA

Met MDTL-PASTA streven we naar een gelijkwaardige positie van jongeren met een ondersteuningsvraag op de arbeidsmarkt. De impact die we willen realiseren is:

 • minder schooluitval
 • gelijke kansen
 • verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt.

De hogere effecten daarbij zijn:

 • verhoogde zelfredzaamheid
 • betere inzet op de arbeidsmarkt

met ook effecten zoals:

 • verbeterd zelfbeeld
 • vergroten netwerk (contacten)
 • werkervaring
 • intrinsieke motivatie
 •  groei zelfbewustzijn
 • burgerschapsvorming (kennis, houding, gedrag) voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Dit doen we met:

 • training
 • intervisie
 • inzet buddy’s (maatjes)
 • aanbod werkervaringsplek
 • coaching en begeleiding
 • netwerkactiviteiten

met input van:

 • inzet inclusie-experts
 • financiële middelen van het ministerie van OCW en DUS-I
 • uitreiking van het Europass Vrijwilligerscertificaat en het MDT-certificaat
 • en trainingsmaterialen.

Lees meer over de impact van MDTL-PASTA voor talentontwikkeling, de samenleving en ontmoeting.

Doelgroep MDTL-PASTA

MDTL-PASTA is voor jongeren (14-27 jaar) vanuit het vso/pro die binnenkort hun volgende loopbaanstap gaan zetten en mbo-studenten (niveau 1-4).

De doelgroep voor het project is tweeledig:

 1. Jongeren die aan de slag gaan met een opdracht van een bedrijf. Zij worden begeleid vanuit school en door de werkgever.
 2. Jongeren die een jongerejaars begeleiden. Zij worden hierbij geholpen door hun begeleider van school.

De focus ligt hierbij op:

 • jongeren met een ondersteuningsvraag (sociale model)
 • jongeren voor wie de ‘echte stage’ nog een stap te ver is
 • jongeren die dreigen uit te vallen en/of een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt
 • jongeren met motivatieproblemen tijdens de stage en opleiding
 • jongeren die, om welke reden dan ook, extra steun kunnen gebruiken
 • jongeren die hun CV willen verrijken
 • jongeren met een preventieve begeleidingsbehoefte

MDTL-PASTA reis voor jongeren

In een periode van zes maanden besteden de jongeren 80 uur aan MDTL- PASTA. Hiervan is 40 uur is bedoeld voor activiteiten tijdens de stage en 40 uur voor begeleiding, persoonlijke ontwikkeling, talenten, reflectie en het evenement.

De jongerenreis ziet er als volgt uit:

 • Intake en kennismaking
 • Cursus/training voor persoonlijke/professionele ontwikkeling
 • Uitvoeren van activiteiten tijdens de stage.
 • Voor reflectie, intervisie, monitoring, netwerken en het CV
 • Evenement waar de deelnemers het certificaat officieel overhandigd krijgen.

Voorbeelden van een MDTL-PASTA-reis:

 • Jongeren gaan aan de slag met een opdracht van een bedrijf. Het bedrijf sponsort bijvoorbeeld een voetbalclub. Samen met anderen mogen zij hiervoor een actieplan bedenken en uitvoeren. De jongeren worden begeleid vanuit school en door de werkgever.
 • De jongeren begeleiden een jongerejaars bij een snuffelstage. Samen verkennen ze het bedrijf en bedenken ze activiteiten die ze hier kunnen gaan doen. De jongeren zijn dan de maatjes  van de jongerejaars. De jongeren worden begeleid door de begeleider van hun school.

Klankbordgroep

Het is belangrijk dat we de dingen doen waar de jongeren behoefte aan hebben. Jongeren kunnen als lid van de klankbordgroep advies geven over het project. We bespreken met hen de competenties van het certificaat; het event; hoe het gaat en waar het beter kan. Via de klankbordgroep kunnen we bijsturen en de focus toetsen: een MDT-succeservaring voor jongeren met een ondersteuningsvraag. Ook informeren we SBB en Expertisepunt LOB over de signalen die we van de jongeren ontvangen.

Oproep voor jongeren!

We stellen je betrokkenheid als jongere op prijs. Denk je met ons mee? Sluit dan aan bij de klankbordgroep. Als lid van de klankbordgroep geef je advies over het project MDTL-PASTA en werk je tegelijkertijd aan je adviesvaardigheden. Een mooie win-win. Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op via mdt@ecio.nl.

Consortium

Samenwerkingsverband MDTL-PASTA

Het kernteam is een samenwerking tussen Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO, onderdeel van CINOP), Pouwer College Utrecht, ROC Twente en Freedom Works regio Haaglanden. Loopbaangroep verzorgt de training en begeleiding. Het Expertisepunt LOB en SBB adviseren het kernteam en dragen bij aan het verbinden van landelijk beleid onderwijs-arbeidsmarkt aan MDT.

Back To Top