skip to Main Content

Het project

HBO-, WO- en MBO4-studenten en pas afgestudeerden met een beperking en jonge werkenden vergroten hun loopbaankansen met maatschappelijke diensttijd. Deze maatschappelijke diensttijd helpt studenten om werkgevers te laten zien dat zij gewoon waardevolle werknemers zijn. Voor het slagen van het project Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen (MDTL) zijn we op zoek naar deelnemers vanuit het onderwijs en bedrijfsleven.

Vooroordelen

In Nederland hebben 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar een lichamelijke of psychische beperking of een langdurige ziekte. Ze vinden hierdoor veel lastiger een stageplek of een baan, zelfs als ze hoogopgeleid zijn. Werkgevers denken bijvoorbeeld dat iemand met een visuele beperking niet met een computer kan werken, dat iemand die doof of autistisch is niet met collega’s kan communiceren of dat iemand met een psychische aandoening vaak ziek en daardoor niet productief is. Deze vooroordelen kloppen niet: met aanpassingen, hulpmiddelen of extra steun kan iemand met een beperking net zo goed presteren als iemand zonder beperking.

De maatschappelijke diensttijd in het kort

De maatschappelijke diensttijd is door de overheid in het leven geroepen om jongeren de gelegenheid te geven hun talenten te ontdekken en iets voor een ander te doen. In deze maatschappelijke diensttijd worden studenten en pas afgestudeerden met een beperking gekoppeld aan een jongere met of zonder een beperking die al een baan heeft. Samen, en in overleg met de werkgever, bepalen ze of de student meeloopt in het dagelijkse werk of een project gaat uitvoeren. Met deze activiteiten krijgt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de studenten een boost. Zij ervaren hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, doen nieuwe vaardigheden op en breiden hun netwerk uit. Dit alles is een mooie aanvulling op hun CV, dat het vinden van een stageplek of baan makkelijker maakt.

Activiteiten voor de studenten tijdens de MDTL

Alle studenten doen mee aan verschillende activiteiten:

  • Ze krijgen een intakegesprek met een loopbaanadviseur
  • Met een training ontdekken ze wat ze kunnen en willen en hoe ze dit kunnen bereiken
  • Ze lopen mee met een jonge werkenden en hebben gezellige intervisiebijeenkomsten.

Activiteiten voor jonge werkenden tijdens de MDTL

De jonge werkenden begeleiden de student binnen hun eigen organisatie:

  • Ze krijgen hiervoor training en begeleiding.
  • Ze nemen deel aan leuke meetings met andere studenten en begeleiders.

De MDT wordt afgesloten met een eindfeest voor alle deelnemers

Lessons learned

Gedurende het hele project wordt onderzocht welke best practices en activiteiten het beste werken om studenten met een beperking aan een stageplek of baan te helpen. De bevindingen worden tijdens en na afloop van het project met de loopbaancentra van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten en met andere partijen die jongeren met een beperking meer loopbaankansen willen bieden, gedeeld. De deelnemende studenten en jonge werkenden helpen hierdoor indirect andere studenten in de toekomst bij het vinden van een stageplek of baan.

Tijdinvestering en beloning

  • Het traject voor de maatschappelijke stage duurt minimaal 40 uur (meer mag natuurlijk ook!) voor het meelopen in een bedrijf of het uitvoeren van een project. Deze uren worden verdeeld over 6 maanden.
  • Alle deelnemers ontwikkelen vaardigheden en die worden vastgelegd in een Europees erkend certificaat: Europass voor vrijwilligers.
  • De deelnemers bouwen, door deelname aan MDT een concreet netwerk op dat ze, ook na afloop van het project, kunnen gebruiken om een stageplek of een (nieuwe) baan te vinden.
  • Deelnemende studenten en jonge werkenden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Wil jij ook meedoen? Lees meer over de mogelijkheden voor deelname op deze website. Wil je weten wie er al meedoen? Kijk dan op onze deelnemers pagina.

(n.b. maximumleeftijd voor studenten/pas afgestudeerden is 27 jaar. Voor jonge werkenden geldt géén leeftijdsgrens)

Deelnemers

Samen loopbaankansen vergroten. Om het project te laten slagen is het belangrijk dat deelnemers vanuit verschillende rollen worden betrokken.

Klankbordgroep

Het is belangrijk dat we de dingen doen waar studenten en jonge werkenden behoefte aan hebben. We stellen je betrokkenheid op prijs. Denk je met ons mee? Neem dan deel aan de klankbordgroep. Als lid van de klankbordgroep geef je advies over het MDTL-project en werk je tegelijkertijd aan je adviesvaardigheden. Maak alvast kennis met de andere klankbordgroep leden. Lees de folder voor meer informatie. En Meet & Ask via Zoom

Consortium

Het consortium Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen, bestaat uit Loopbaangroep, ECIO , Incluvisie en Regioplan. Deze organisaties hebben veel ervaring met loopbaanbegeleiding en het begeleiden van studenten en mensen met een beperking. Ze beschikken over een uitgebreid werkgeversnetwerk Incluvisie heeft daarbij veel ervaring in het organiseren van jongereninspraak.
Regioplan onderzoekt gedurende het project samen met jongeren welke aanpakken en activiteiten de grootste meerwaarde hebben. Zij adviseren  tijdens en na afloop van het project de loopbaancentra van hogescholen en universiteiten en andere partijen die jongeren met een beperking meer loopbaankansen willen bieden. Berenschot, De Normaalste zaak, Stichting Move en alle andere werkgevers in ons groeiende netwerk zorgen voor concrete stageplaatsen.

Back To Top