Ga naar hoofdinhoud

We streven met onze uiterste zorg naar het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Daarbij proberen we de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je per e-mail aan ons kenbaar maken. Ook als je  meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. We nemen geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie. We nemen geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Wijziging

Wij houden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de cookie policy, disclaimer en de privacy statement.

Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info@mdtl.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacypolicy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookie-informatie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer, tablet of smartphone. Ook deze website gebruikt cookies. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van deze website zijn veilig. Cookies kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen maar enkel computers identificeren. Cookies zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Je kunt hier lezen waarom wij dat doen. We hopen dat je onze cookies accepteert.

Bezoekers van de website blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Wij gebruiken functionele cookies en analysecookies voor webstatistieken:

  1. Functionele cookies: deze zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet uitgeschakeld worden. Cookies onthouden bijvoorbeeld ook je voorkeuren en houden je, op je eigen verzoek, ingelogd. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
  2. Analyse cookies: voor het verzamelen van webstatistieken. De cookies geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken, welke pagina’s het best worden bezocht en waarop gezocht wordt. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Over deze cookies moeten wij onze bezoekers informeren. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en het ‘gegevens delen’ met Google hebben we uitgezet. Wij hebben hiertoe de IP-adressen geanonimiseerd waardoor persoonlijke data niet beschikbaar is voor Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers.

Cookies uitzetten

Cookies worden altijd opgeslagen in je browser, tenzij je dit niet toestaat. In je browser kun je de informatie over alle cookies bekijken en de vervaldatum zien. De meeste cookies verlopen na een bepaalde periode automatisch. Er worden dan geen gegevens van je sitebezoek meer geregistreerd. Een en ander is ook afhankelijk van je persoonlijke instellingen. Je kunt de cookies alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je eigen computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer je cookies uitschakelt.

  • Met de tool Webbkoll kun je zelf zien welke cookies op een webpagina worden gebruikt als je nog geen cookies hebt ingesteld.
  • Cookies die in uw browser staan, kunt u op elk moment zelf wissen:
Back To Top