Ga naar hoofdinhoud

De Möllerwerf geeft dropouts helderheid over toekomstige beroepsrichting

Studenten van ROC van Twente, die vastliepen in hun opleiding, namen deel aan het project MDTL-PASTA. Met een op maat gemaakte stage gingen ze aan de slag bij Kunstwerkplaats De Möllerwerf in Hengelo. Hier kregen ze de ruimte om te verkennen wat het beste bij hen past. Met als doel het ontdekken van hun verborgen talenten om te voorkomen dat ze voortijdig stoppen met hun opleiding.  Op 4 juli jl. werd de stage feestelijk afgesloten met ondertekening van hun behaalde Europass vrijwilligerscertificaat en het MDT-certificaat. Ook de ouders, die nauw betrokken waren bij het project, zijn enthousiast over PASTA dat heeft bijgedragen dat hun kinderen nu op de juiste koers zijn beland.

Stageproject

In de haven van Hengelo’s kunstwerkplaats hebben de jongeren gedurende de afgelopen maanden deelgenomen aan diverse workshops. Het resultaat van het project is duidelijk zichtbaar: De jongeren werden uitgedaagd om uit hun comfortzone te komen. Dit heeft ertoe geleid dat hun zelfvertrouwen werd vergroot, angsten overwonnen en dat ze vaker ‘ja’ durfden te zeggen tegen nieuwe uitdagingen

Voorkomen van schooluitval

Els Falkmann, die de leerlingen begeleidt vanuit het ROC van Twente, deelt in het enthousiasme voor dit project: “De studenten zijn nu beter in staat om keuzes te maken. Ze hebben hun creatieve talenten ontdekt, zich kunnen oriënteren en hebben nu helderheid over hun toekomstige beroepsrichting.” Falkmann reikt de certificaten persoonlijk uit en spreekt elk van de studenten toe.

foto Els Falkmann met microfoon

“De deelnemende studenten zijn om verschillende redenen uitgevallen. In essentie is dit traject opgezet om schooluitval te verminderen, studenten te laten ervaren en hen aan te moedigen nieuwe paden in te slaan. Dit zou echter niet mogelijk zijn zonder de begeleiding van ervaren vakmensen”, aldus Falkmann.

Sommige studenten begonnen dit project wat terughoudend, maar gedurende het proces zijn ze sociaal betrokken geraakt, hebben ze waardevolle samenwerkingsvaardigheden ontwikkeld en hebben ze zichzelf uitgedaagd met nieuwe experimenten.

Nieuwe ervaringen opdoen

Alle deelnemende studenten kijken terug op een periode van waardevol leren.

Ik heb me beziggehouden met activiteiten die ik nog nooit eerder had gedaan, zoals lassen. Dat was interessant en leuk om praktisch bezig te zijn, aldus Max

Ook Kevin beaamt dat hij zich normaal gesproken niet zou wagen aan activiteiten waar hij geen ervaring mee heeft. “Maar hier voelde ik me echt gestimuleerd om het toch te proberen.” Senna daarentegen vertelt dat ze door gezamenlijke activiteiten, zoals het assisteren bij het opzetten van een expositie, juist meer zelfvertrouwen heeft gekregen.

Creatieve workshops

Irma Bruggeman, de directeur van Kunstwerkplaats De Möllerwerf, vertelt over de diverse workshops die de studenten konden verkennen. Het aanbod omvatte activiteiten zoals houtskooltekenen, tekenen in virtual reality, beeldhouwen en het kweken van vlinders.

foto Irma Bruggeman met microfoon

De studenten hadden de vrijheid om zelf hun workshops te kiezen. Dit gaf hen het gevoel dat ze de controle hadden en niet gedwongen werden om ergens aan deel te nemen.

Opvallend is dat alle jongeren die meededen, consequent aanwezig waren. Ze waren zo enthousiast over de workshops dat ze zelfs hun mobiele telefoons opzij lieten liggen. Wanneer een jongere dat doet, is er echt iets bijzonders aan de hand”, vertelt Bruggeman.

Verbinding tot stand brengen

Ook de aanwezige wethouder Marie-José Luttikholt is diep onder de indruk van het project. “Dit is werkelijk fantastisch, want hier komen alle elementen samen. Je hebt studenten die dreigen uit te vallen, onzeker zijn of hun studierichting niet helder hebben. Hier kunnen ze hun eigen talenten ontdekken, de impact van kunst ervaren en een verbinding maken met de echte wereld. Hoe prachtig is dat!”

wethouder Marie-José Luttikholt

Vlindersymboliek

Linda Schlundt Bodien, van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en betrokken bij het PASTA-project, spreekt haar waardering uit tijdens haar toespraak: “Bij Irma Bruggeman in De Möllerwerf ben je echt welkom. Heel hartelijk bedankt!” Net zoals de vlinders die Irma na de uitreiking van de certificaten vrijlaat, hebben de studenten zichzelf uit hun ‘cocon’ bevrijd en ontvouwen ze nu hun prachtige vleugels.

Toekomstige samenwerking

De samenwerking tussen Kunstwerkplaats De Möllerwerf en het ROC van Twente zal worden voortgezet en in januari verder worden uitgebreid.

Bekijk hieronder de opname van de feestelijke afsluiting:

Meer informatie

Wil je meer weten over het maatschappelijke dienststijdproject PASTA, neem dan contact met ons op via mdt@ecio.nl. We vertellen je er graag meer over.

Back To Top