Ga naar hoofdinhoud

Met trots delen we dat het MDTL-PASTA-project, is gecertificeerd met het prestigieuze MDT-prooflabel. Deze bijzondere erkenning werd overhandigd door Loes Mulder, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, tijdens de MDT Landelijke Netwerkdag op 17 juni jl. Het MDT-prooflabel benadrukt de kwaliteit en impact van onze gezamenlijke inspanningen binnen het consortium.

Het MDT-prooflabel bevestigt onze aanpak en kwaliteiten. Daar zijn we trots op” – Linda Schlundt Bodien, ECIO

Een krachtig consortium

Binnen het consortium werken we samen met diverse partijen om een optimale synergie te creëren. Het kernteam van MDTL-PASTA bestaat uit ECIO, Pouwer College Utrecht, ROC van Twente en De Korenaer/ Aloysius Eindhoven. Loopbaangroep verzorgt de training en begeleiding. Daarnaast biedt het Expertisepunt LOB waardevol advies aan het kernteam, en helpen ze bij het verbinden van landelijk onderwijs-arbeidsmarktbeleid met MDT.

Doordat de jongeren via MDT PASTA kennismaken met diverse werkvelden, kunnen ze een definitieve stageplek kiezen die bij hun interesse past. Dit heeft een positieve impact op hun ontwikkeling” – Daisy Satijn, programmadirectie MDT

MDTL-PASTA: meer dan een stage

MDTL-PASTA is een vrijwillig stageproject voor vso/pro- en mbo-jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Het is bedoeld als opstap naar een reguliere stage, waarbij de jongeren werken aan opdrachten die hun eigen leerdoelen centraal stellen. Met training, begeleiding en intervisie werken ze aan persoonlijke ontwikkeling en vergroten ze hun loopbaankansen. Zelfredzaamheid, een beter zelfbeeld en het opdoen van competenties dragen bij aan minder schooluitval en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat is de impact die we willen bereiken.

3 personen op het podium met het MDT Proof Label Certificaat en bloemen.

MDT-prooflabel

Het MDT-prooflabel garandeert dat de MDT-reis van de deelnemende jongeren voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Hier werden we op getoetst:

  1. Focus op maatschappelijke opgave: drive, leidende principes en impact.
  2. Inspireren, interesseren en maatwerk; een natuurlijke connectie met jongeren.
  3. Goede uitvoering van het project: professioneel aan de slag, met oog voor context en doelgroep.
  4. Het belang van goede begeleiding; competente medewerkers ontwikkelen mee.
  5. Het belang van samenwerken; projectpartners benutten elkaar effectief.
  6. Bouwen aan een betekenisvol MDT-netwerk; focus op community-ontwikkeling.

We zijn nog niet klaar

Hoewel we trots zijn op deze mijlpaal, beseffen we dat er nog veel werk te doen is. We blijven ons inzetten om MDTL-PASTA verder te ontwikkelen en meer jongeren te bereiken. Samen bouwen we aan een toekomst waarin álle jongeren gelijke kansen krijgen om hun potentieel optimaal te kunnen benutten. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en de positieve veranderingen die we zullen blijven bewerkstelligen.

 

Talentontwikkeling, ontmoeting en iets doen voor een ander!

Lees hier wat MDT-PASTA kan betekenen voor jouw school

Back To Top