Ga naar hoofdinhoud

Joelle’s verrijkende reis met MDTL-PASTA

Voor Joelle, een enthousiaste leerling van het Pouwer College, opende het MDTL-PASTA-project (Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen, PAssende STAges), de deuren naar nieuwe ervaringen en leerprocessen. Aangesproken door Youp, stagebegeleider van Pouwer College medeleerling, werd haar interesse in het project gewekt door de belofte van uitdaging en persoonlijke groei. Joelle zag het MDT-project niet alleen als een kans voor eigen ontwikkeling maar ook om een positieve invloed op anderen uit te oefenen.

Met diepte-interviews met de deelnemers, geven we een inkijkje hoe hun ervaringen bijdragen aan zowel individuele groei als maatschappelijke impact.

Unieke kans voor jongeren voor het opdoen van praktijkervaring

Een duurzame overstap van opleiding naar werk is nodig. Met het MDTL-PASTA-project bieden we een unieke kans aan jongeren (14 t/m 27 jaar) om praktijkervaring op te doen. Jongeren lopen actief mee, voeren opdrachten uit met begeleiding van zowel scholen als werkgevers. Ook worden soms ouderejaars jongeren ingezet als mentor voor jongerejaars. Een leerzaam proces van kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee willen we talentontwikkeling stimuleren, betekenisvolle ontmoetingen creëren en een positieve impact op de samenleving realiseren.

De eerste stappen in het project

Joelle’s motivatie was tweeledig: de wens om iets nieuws te leren en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de groei van een ander. Haar taak binnen het project bracht haar bij de thuiszorg, waar ze een leerling begeleidde met schoonmaakactiviteiten.

Met mijn rol als mentor kreeg ik een mooie kans om de ervaring op te doen om anderen te motiveren en te begeleiden

Door gesprekken te voeren over de weerstand tegen bepaalde taken, hielp ze de leerling niet alleen in te zien wat ze niet wilde, maar ook om duidelijker voor ogen te krijgen wat ze wel wilde bereiken.

Lessen in leiderschap en motivatie

Joelle’s ervaring met het begeleiden van een andere leerling in de thuiszorg was bijzonder leerzaam. Het gaf haar inzicht in hoe belangrijk het is om te begrijpen dat niet elke taak leuk gevonden wordt, maar dat deze toch volbracht moeten worden. Deze les in doorzettingsvermogen en motivatie is iets wat Joelle meeneemt in haar verdere opleiding en toekomstige baan. Het heeft haar geleerd hoe ze anderen kan inspireren om taken aan te pakken, zelfs als de motivatie in eerste instantie ontbreekt.

Feedback en waardering

Hoewel Joelle overwegend positieve ervaringen had met MDTL-PASTA, merkte ze op dat er ruimte was voor verbetering in de briefing over de leerling die ze zou coachen. Voorafgaand aan het coachingstraject had het Pouwercollege, in samenwerking met de coachende leerlingen en een acteur, geoefend om de interacties zo realistisch mogelijk te simuleren. Dit voorbereidende werk was bedoeld om de coaches beter uit te rusten met de nodige vaardigheden en inzichten voor hun taak. Een beter inzicht in de achtergrond en doelen van de leerling vooraf had haar begeleiding echter nog verder kunnen versterken. Ondanks dit aandachtspunt, was de waardering die Joelle ontving in de vorm van het MDT-certificaat, het Europass Vrijwilligerscertificaat en een BOL.com-bon een mooie bevestiging van haar inzet en bijdrage. Het feit dat haar nieuwe stageplek direct interesse toonde in haar MDT-certificaat onderstreepte de waarde van haar deelname aan het project.

Aanbevelingen en perspectieven

Joelle heeft genoten van haar tijd binnen MDTL-PASTA en hoewel ze zelf geen specifieke tips voor verbetering had, is haar ervaring een getuigenis van het succes van het project. Haar enthousiasme en de positieve impact op haar cv en toekomstmogelijkheden maken dat ze het project van harte aanbeveelt aan andere jongeren. Vooral voor studenten van de entree-opleiding, zoals zijzelf, ziet ze de deelname als bijzonder waardevol.

Het MDTL-PASTA project bewijst eens te meer zijn waarde als een springplank naar succes voor jongeren die op zoek zijn naar richting en ontwikkeling

Conclusie

Joelle’s reis met MDTL-PASTA illustreert de kracht van persoonlijke en professionele groei die mogelijk wordt gemaakt door dit project. Door de combinatie van leren door doen, het verkennen van leiderschapsvaardigheden, en het bieden van waardevolle steun aan anderen, heeft Joelle niet alleen waardevolle lessen geleerd maar ook een onuitwisbare impact gemaakt op haar eigen toekomst en die van haar medeleerling.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de MDTL-PASTA reis voor jongeren? Lees meer hierover op de website. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar mdt@ecio.nl of neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Back To Top