Ga naar hoofdinhoud

MDTL-PASTA voor talentontwikkeling

Door talentontwikkeling versterken jongeren hun gevoel van eigenwaarde en verwerven ze competenties die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Aanpak voor talentontwikkeling met MDTL-PASTA

  • Jongeren formuleren eigen leerdoelen, waardoor zij gemotiveerd aan het werk gaan. In overleg met een begeleider vanuit de school of bedrijf formuleren ze werkzaamheden om hun leerdoelen te bereiken. Deze zijn passend bij de behoefte en talenten van de jongere. De jongere ontdekt zijn meerwaarde voor het bedrijf en andersom.
  • Begeleiders vanuit het onderwijs en vanuit de arbeidsmarkt worden samen opgeleid om de jongeren zo passend mogelijk te ondersteunen bij hun talentontwikkeling. Dit gebeurt met optimale afstemming.
  • Het accent ligt op zelf leren (curatief) of samen leren met een maatje (preventief maatjeswerk).

Beoogd effect van de talentontwikkeling

  • Effecten van peer to peer begeleiding (maatjes) zijn meermaals gebleken uit onderzoek https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/07/14/handreiking-studentenwelzijn-in-corona-tijd Het draagt voor jongeren bij aan de ‘sense of belonging’, het ‘erbij horen’ in de samenleving.
  • Met intensieve begeleiding van de jongeren intensief bij de overgang van onderwijs-arbeidsmarkt is de kans op schooluitval kleiner.
  • In de huidige situatie is er vaak een groot verschil in de begeleiding op de ‘werkvloer’ en de begeleiding vanuit ‘school’. Dit kan tot verwarrend zijn voor jongeren. Hierdoor kunnen ze uitvallen binnen het stageproces. Door de begeleiding op elkaar af te stemmen en begeleiders op gelijke wijze te scholen verdwijnt dit verschil.
Back To Top