Ga naar hoofdinhoud

MDTL-PASTA voor de samenleving

De jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving.

Aanpak voor bijdragen aan de samenleving

  • De jongere formuleert samen met de begeleider en het bedrijf een opdracht die van meerwaarde is voor het bedrijf. De jongere voert de opdracht uit, terwijl deze aan de persoonlijke leerdoelen werkt.
  • Ruimte voor eigen keuze van werkgever, invulling van de stageopdracht en de koppeling met maatjes dragen bij aan meer succes. Het centraal stellen van motieven van de jongere is belangrijk. Is het doel gericht op werkervaring en bedrijfscultuur, dan is de werkplek heel belangrijk evenals de goede match met jongeren/begeleiders/maatjes. Gaat het om leren omgaan met hun ondersteuningsvraag, dan is vooral de trainingsinhoud heel belangrijk.

Beoogd effect op de samenleving

De intensieve begeleiding van onderwijs naar arbeidsmarkt en het leren kennen van de eigen talenten zal leiden tot:

  • Minder school- en stage uitval.
  • De doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt is duurzamer.
  • Passende ondersteuning in de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een ondersteuningsvraag.
  • Een groter netwerk van de jongeren.

Doordat de jongere een opdracht voor het bedrijf kan uitvoeren, passend bij talenten en kwaliteiten, wordt het bedrijf geholpen bij een vraagstuk waar zij niet aan toe komen. De jongere wordt geholpen om, passend bij zijn talenten, de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt te mogen verkennen. De kans op een succeservaring is hierdoor groot! Het hebben van succeservaringen verkleint de kans op schooluitval.

De samenleving is gebaat bij jongeren die duurzaam de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt kunnen maken. Dit betekent jongeren met zicht op eigen talenten, met kennis van wat ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn en met vertrouwen in eigen kunnen.

Op dit moment zijn er grote tekorten in alle arbeidsmarktsectoren. Dit betekent helaas niet dat deze jongeren hierdoor ook extra kansen krijgen. Dankzij MDTL-PASTA als interventie krijgen werkgevers op een veilige wijze een ervaring met deze doelgroep. Hierdoor krijgen de jongeren meer kansen. Dit draagt bij aan een grotere participatie van de doelgroep met een beperking, minder werkeloosheid en het draagt bij aan de verdere implementatie van het VN verdrag: iedereen telt mee in Nederland.

 

Back To Top