Ga naar hoofdinhoud

Feestelijke schoolverlatersavond Pouwer College

Op de schoolverlatersavond van Pouwer College op 26 juni jl. was het dit jaar extra feestelijk. In voorgaande jaren vond de uitreiking van de MDTL-PASTA certificaten op een apart moment plaats. Dit jaar koos de school ervoor om dit moment te combineren met de schoolverlatersavond. Het was een avond vol trots, blijdschap en erkenning, waar meerdere jongeren in het zonnetje werden gezet vanwege hun behaalde successen.

Talentontwikkeling: een belangrijke stap

Een van de speerpunten van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is talentontwikkeling. De jongeren van Pouwer College hebben gedurende hun MDT-traject de kans gekregen om hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen. Dit gebeurde onder andere met passende stages, waar zij in een professionele omgeving konden leren en groeien. De certificaten die zij ontvingen zijn een tastbaar bewijs van hun inzet en de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. De schoolleiding benadrukte hoe belangrijk het is om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.

Rolmodellen

Een bijzonder aspect van de stages bij Pouwer College is de inzet van ouderejaars als buddy’s voor jongerejaars. Deze ouderejaars fungeren als rolmodellen en bieden begeleiding en ondersteuning aan de jongere studenten tijdens hun stages. Door hun eigen ervaringen te delen en praktische hulp te bieden, helpen zij de jongerejaars om hun weg te vinden en zich zelfverzekerd te ontwikkelen. Dit mentorprogramma versterkt de onderlinge band tussen de leerlingen en bevordert een cultuur van samenwerking en wederzijds respect. Het is inspirerend hoe deze rolmodellen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen.

Iets doen voor een ander

Een ander speerpunt van MDT is het bijdragen aan de samenleving door iets voor een ander te doen. Dit jaar hebben de jongeren van Pouwer College zich ingezet met MDTL-PASTA Project. Dit project bood hen de kans om op een praktische en betekenisvolle manier bij te dragen aan hun gemeenschap. Hun inzet en betrokkenheid werden dan ook uitgebreid geprezen tijdens de schoolverlatersavond. Het ontvangen van het MDT-certificaat en het Europass Vrijwilligerscertificaat was een erkenning van hun harde werk.

Ontmoeting en verbinding: samen sterker

Ontmoeting en verbinding staan centraal binnen MDT. Het programma biedt jongeren niet alleen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en anderen te helpen, maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en hun netwerk te vergroten. Tijdens de schoolverlatersavond werd duidelijk hoe waardevol deze ontmoetingen waren geweest. Zowel de jongeren als hun begeleiders en familieleden waren aanwezig om deze mijlpalen samen te vieren. De onderlinge verbondenheid en de vreugde waren duidelijk zichtbaar, wat bijdroeg aan de feestelijke sfeer van de avond.

Trots en erkenning

Het was een avond vol trots, waar de successen van de jongeren op verschillende vlakken werden erkend. Of ze nu waren geslaagd voor hun examens, een certificaat hadden behaald, of hadden deelgenomen aan MDTL-PASTA, elke prestatie werd gevierd. De aanwezigheid van familie en begeleiders maakte de avond extra speciaal, omdat zij de jongeren gedurende hun traject hebben ondersteund en aangemoedigd. Hun trots en blijdschap waren onmiskenbaar, en de jongeren straalden terwijl ze hun certificaten in ontvangst namen. Zowel de jongeren als hun begeleiders en familieleden kunnen er met voldoening op terugkijken. De certificaten vormen een mooie erkenning van hun harde werk en toewijding, en markeren het begin van een veelbelovende toekomst.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de MDTL-PASTA reis voor jongeren? Lees meer hierover op de website. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar mdt@ecio.nl of neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Back To Top