Ga naar hoofdinhoud

Deelnemers MDT Make & Meet sluiten hun traject succesvol af

Op dinsdag 25 juni jl. vond de feestelijke afsluiting van het Make & Meet-project plaats bij Kunstwerkplaats De Möllerwerf in Hengelo. Zo’n 45 jongeren hebben met succes deelgenomen aan dit bijzondere traject. Het MDT-project is bedoeld voor studenten die dreigen uit te vallen of zich op een ongedwongen manier willen heroriënteren. Na weken van workshops en nieuwe ervaringen kregen de deelnemers het Europass Vrijwilligerscertificaat en het certificaat voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) uitgereikt; een mooie aanvulling voor op hun cv.

Een doorgaande ontwikkelingslijn

De jongeren die deelnemen aan het MDTL-PASTA-project krijgen de mogelijkheid om hun ontwikkeling voort te zetten in het Make & Meet-project, en vice versa. Deze doorgaande lijn zorgt ervoor dat de jongeren continu nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en zich verder kunnen ontplooien. Het succes van deze projecten onderstreept het belang van dergelijke initiatieven voor de persoonlijke en professionele groei van jongeren.

Betrokken doelgroepen

Kunstwerkplaats De Möllerwerf heeft eerder soortgelijke projecten georganiseerd, maar dit keer was er een nieuw element: studenten assisteerden ook bij het geven van workshops aan andere doelgroepen, zoals asielzoekers.

Hiermee betrekken we het sociaal domein” – Irma Bruggeman, directeur Kunstwerkplaats De Möllerwerf

Dit project biedt jongeren een speelse manier om hun talenten te ontdekken, iets voor anderen te betekenen en sociale contacten op te doen.

Terug naar school

Bruggeman kijkt tevreden terug op het project. “Het traject is belangrijk omdat veel jongeren geïsoleerd thuis zijn komen te zitten. Door corona, verkeerde studiekeuzes of een gevoel van onbehagen in de klas hebben velen hun weg verloren. Dit project helpt hen hun talenten te ontdekken en weer onder de mensen te komen, waardoor sommigen besluiten terug naar school te gaan.”

Maatwerk voor studenten

Els Falkmann, begeleider vanuit ROC van Twente, sluit zich hierbij aan: “Je ziet gewoon wat dit met studenten doet. Daarom blijven we ermee doorgaan.” Ze is trots op de stappen die de studenten maken en benadrukt dat elke student talent heeft. Het ROC van Twente streeft ernaar om studenten die het risico lopen om uit te vallen nog beter op maat te ondersteunen. Dit houdt in dat we kijken naar wat elke student nodig heeft. Bij het Make & Meet-project is er ruimte voor samenwerking met andere scholen. “Hoewel het ROC de meeste deelnemers levert, hebben we ook al contact gelegd met het praktijkonderwijs. Het is fantastisch dat ook andere opleidingen hun weg naar ons weten te vinden,” aldus Bruggeman.

Donkere wolken voor Maatschappelijke Diensttijd

Ondanks het succes van projecten zoals Make & Meet, die onderdeel zijn van maatschappelijke diensttijd, dreigen er donkere wolken aan de horizon. Het nieuwe kabinet heeft namelijk plannen om de maatschappelijke diensttijd af te schaffen, zoals vermeld in het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Falkmann: “We zetten ons volop in om ervoor te zorgen dat dit soort projecten behouden blijven. Ze bieden namelijk niet alleen een duidelijke meerwaarde voor jongeren zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.”

Vooruitzichten en vervolg

Het huidige project bij De Möllerwerf wordt gefinancierd door DUS-I (ministerie van OCW) en loopt nog 2,5 jaar door. In september start een nieuw Make & Meet-traject, waarmee opnieuw een groep jongeren de kans krijgt hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Conclusie

Met deze feestelijke afsluiting is het duidelijk dat Make & Meet een waardevolle bijdrage levert aan het leven van vele jongeren en hen helpt een positieve toekomst op te bouwen.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de MDTL-PASTA reis voor jongeren? Lees meer hierover op de website. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar mdt@ecio.nl of neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Back To Top