skip to Main Content

De klankbordgroep: wie we zijn en wat we doen

Deze maatschappelijke diensttijd heeft de meeste kans van slagen als tijdens het hele project die dingen gedaan worden waar studenten en jonge werkenden ook behoefte aan hebben.  Daarom wil MDTL voortdurend in gesprek blijven met de deelnemers. Dat gebeurt via de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat momenteel uit zes betrokken jongeren die ieder op hun eigen manier meedenken over onderwerpen als het vormgeven van het project, het werven van deelnemers en de communicatie. De groep komt maandelijks bijeen via een online Zoom-vergadering om gezamenlijk te discussiëren over deze en andere relevante onderwerpen om zo bij te dragen aan het succes van het project.

De leden

Momenteel bestaat onze klankbordgroep uit de volgende leden.

  • Thijs de Lange, dagvoorzitter, adviseur inclusie en tekstschrijver bij Thijs Doet
  • Tjardo Pompstra, gespecialiseerd in gedragskunde
  • Marissa Burghardt, Commissielid voor de PVDA fractie in de gemeente Zoetermeer en student technische wiskunde aan de TU Delft
  • Loes Bloo, consulent ontwikkelen en matchen, bemiddelt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk
  • Nadèche Hanique, Studente Cognitive Neuropsychology aan Tilburg University

Ook deelnemen aan de klankbordgroep?

Wil je ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het project? De klankbordgroep staat altijd open voor nieuwe leden. Meer weten? Lees dan onze flyer.

Back To Top